“อานันต์” นั่งเก้าอี้นายกโปรหญิงคนที่ 4 จัดแม็ทช์แรกฉลอง100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหิน

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดให้มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ที่สิงห์ ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ เซนเตอร์ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี โดยการประชุมใหญ่ครั้งนี้ มีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในการนี้มีสมาชิกเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้แทนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

ทางสมาคมได้แจ้งให้สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี (Tournament Player) ถึงการประชุมใหญ่สามัญที่จะมีขึ้นในวันดังกล่าว ซึ่งวาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 การแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปี 2566 ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และแถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไป รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน จนถึงวาระสำคัญเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจาก นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ที่หมดวาระลง

ทั้งนี้ในวาระการเลือกตั้ง ซึ่งมีนายภาณุเดช วิศิษฎ์กุล อุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี โดยมีคุณเรวดี ต.สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว ,คุณวุฒิภัทร เกียรติอาภาเดช ดำเนินการประชุม มีคุณจามร จามรี นิติกร 4 ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมสังเกตุการณ์ โดยมี โปรส้ม-รุ่งทิวา ปางจั่น เสนอชื่อ นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานฝ่ายส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (ผู้บริหารออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์) เป็นนายกสมาคมฯ แบบไร้คู่แข่งก่อนที่จะได้รับการรับรองจากที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ ทำให้ นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ ได้เป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี เป็นสมัยแรก และเป็นนายกสมาคมฯคนที่ 4 โดยมีวาระบริหารงาน 4 ปี

นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคนใหม่ล่าสุด เปิดใจว่า “ผมขอขอบคุณคุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมฯคนก่อนที่ทุ่มเททำงานหนักมาตลอด 4 ปี และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมเป็นนายกสมาคมฯคนต่อไป งานแรกคือจัดการแข่งขันที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เพราะเป็นปีที่สนามฯครบรอบ 100 ปีพอดี จึงอยากให้สมาชิกฯเตรียมตัวกันไว้ ส่วนเรื่องอื่นๆภายในเดือนนี้คงต้องเคลียร์กับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงประกาศอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีข่าวดีอีกว่า ผมได้เชิญโปรเปิ้ล-ษาริณี เล็กสุวรรณ เข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และสมาชิกทุกคนสามารถเข้ามาฝึกซ้อมที่สิงห์ ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ เซนเตอร์ ได้ในราคา 100 บาท โดยไดร์ฟ ชิพ พัตต์ ได้ตลอดทั้งวัน ก็ขอฝากกิจกรรมต่างๆและเป็นกำลังใจให้ทีมงานชุดใหม่ของพวกเราด้วยครับ”

ประวัติย่อนายอานันต์ เผือกพิบูลย์ ปัจจุบันอายุ 53 ปี
การศึกษาและอบรมด้านกีฬา
-ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงินระหว่างประเทศ(รางวัลเหรียญทอง)
จากPacific States University, California, U.S.A.
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน(ปรม.)รุ่นที่19 จากสถาบันพระปกเกล้า
-หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ(พสบ.ทร.)รุ่นที่6 จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
-หลักสูตรปรับแต่งไม้กอล์ฟขั้นสูงสุดMaster Craftsman จาก Golfsmith Training Programs, Texas, U.S.A.
-หลักสูตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟขั้นสูงสุดMaster Teaching Professional จากUnited States Golf Federation, Arizona, U.S.A.
-หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติInternational Certification in Sports Coaching (ICSC) โดย การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับUnited States Sports Academy
-หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลSport Executive Development Program for International Excellence(WASM) โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ World Association for Sport Management
-หลักสูตรผู้นำด้านกีฬาแห่งประเทศไทยThailand Sport Leaders Programme (TSLP)
โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ World Academy of Sport
-หลักสูตรการสัมมนาภาคปฎิบัติผู้นำด้านกีฬาแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ
-Thailand Sport Leaders International Seminar and Practical Experience Programme
โดย การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับWorld Academy of Sport
-สมาชิกประเภทผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและบุคคลากรกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งหน้าที่การทำงานในปัจจุบัน
-ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (BRB)
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอร์ตแมนเนจเม้นท์กรุ๊ป จำกัด(SMG)
-กรรมการมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
-อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
-อนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
-อนุกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์